ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

ՀՀ կառավարության 26.01.2017թ. N 40-Ն որոշմամբ սահմանվել է էլեկտրոնային դրամարկղային գրքում գործառնությունների իրականացման կարգը:

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հրապարակել է հարկային մարմնի կողմից 2016 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2017 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար պլանավորված ստուգումների ցանկը:>

ck_hhpek_2016_2017_inspection_plan.xls

Հրապարակվել է հարկային օրենսգրքի նախագիծը: