ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Open Vacancy for Accountant

11.05.2021թ․ Թաթուլ Մովսիսյանը ընտրվել է Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատի նախագահ։

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատի ընդհանուր ժողովը ընտրեց Պալատի խորհուրդ՝ 15 անդամով և վերստուգիչ հանձնաժողով՝ 5 անդամով։