ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխությամբ պայմանավորված փոփոխություններ են կատարվել «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում։

«Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում կատարվել է փոփոխություն, ըստ որի խոշոր կազմակերպությունները կարող են հրապարակել իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները առանց աուդիտորական եզրակացության։ Այսինքն` հանվել է խոշոր կազմակերպությունների պարտադիր աուդիտի իրականացման նորմը։

 (pdf format )

 (pdf format )