ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

ՀՀ ՊԵԿ հրապարակել է հարկային մարմնի կողմից
2020 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ն
ընկած ժամանակահատվածի համար պլանավորված ստուգումների ցանկը: ck_hhpek_2020_2021_inspection_plan.xls

 

Հրապարակվել է «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխությունները:

Հրապարակվել է «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքը:

Հրապարակվել է «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխությունները: