ՀՏՀ

 • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

 • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

 • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
 • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Ապացուցված է, որ աութսորսինգի դեպքում բիզնեսը կրկնակի խնայում է այն ռեսուրսների վրա (ժամանակ, ֆինանսներ, աշխատուժ, տեխնիկական միջոցներ), որոնք կարող են ուղղվել բիզնեսի իրական պոտենցիալի զարգացմանը:

Առաջարկվող ծառայությունները`

 • Հաշվապահական հաշվառման վարում, ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում, հարկերի և պարտադիր վճարների գծով հաշվետվությունների (հաշվարկների) պատրաստում,
 • Հաշվապահական հաշվառման վերականգնում, համադրելի տեղեկատվության վերաներկայացում, հարկերի և պարտադիր վճարների գծով հաշվետվությունների (հաշվարկների) ճշգրտում:

Որ դեպքերում են իրականացվում

 • Մասնագիտացված աշխատանքների հանձնարարումը (պատվիրակում) պրոֆեսիոնալներին
 • ՀՀ օրենսդրությանը և միջազգային ստանդարտներին համապատասխան հաշվապահական հաշվառման համակարգի ներդրում և վարում,
 • Առկա համակարգի արդիականացում

Ինչու ԹՄ

 • Հսկայական փորձառություն 1997թ-ից սկսած,
 • Որակավորված, հեղինակավոր մասնագետներ,
 • 0 ռիսկերի (ներառյալ` հարկային) պրակտիկա
 • Հաճախորդների հետ շարունակական համագործակցություն: