ՀՏՀ

 • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

 • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

 • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
 • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Զարգացող աշխարհի ներկայիս տեմպերին դիմակայելու և բիզնեսի մրցակցային առավելությունները պահպանելու համար, ռիսկերի և ռեսուրսների կառավարման գործիքները մշտապես թարմացման կարիք ունեն:

Առաջարկվող ծառայությունները`

 • Ֆինանսական և հարկային գործունեության վերլուծություն,
 • Բիզնես-գործընթացների վերլուծություն, վերահսկողության մեխանիզմների նախագծում և ներդրում,
 • Բիզնես պլանի կազմում,
 • Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) գնահատում,
 • Վերակազմավորում, բաժանիչ հաշվեկշռի կազմում:

Որ դեպքերում են իրականացվում

 • Ներդրումային կամ վարկային ծրագրերի իրականացում,
 • Կանոնադրական կապիտալում ներդրումների, բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) վաճառքներ, հետ գնումներ,
 • Բիզնեսի պլանավորման, կառավարման և վերահսկման արդյունավետ համակարգի անհրաժեշտություն,
 • Իրավաբանական անձի բաժանման կամ նրա կազմից մեկ կամ մի քանի իրավաբանական անձանց առանձնացման ձևով իրավաբանական անձի վերակազմակերպում,

Ինչու ԹՄ

 • ՎԶԵԲ պատվերով` մի քանի տասնյակ խոշոր պատվերների իրականացում` 2004թ-ից սկսած,
 • Որակավորված, հեղինակավոր մասնագետներ,
 • Հսկայական փորձառություն: