ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

«Հաշվապահական հաշվառում» /2-րդ լրամշակված հրատարակություն/-2020թ. սեպտեմբեր
(pdf format )
«Հաշվապահական հաշվառում»
(pdf format )
«Հաշվապահական հաշվառման հիմունքները փոքր և միջին կազմակերպություններում» Գիրք 1 (ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ-ի և հաշվային պլանի ուղեցույց)
(pdf format )
«Հաշվապահական հաշվառման հիմունքները փոքր և միջին կազմակերպություններում» Գիրք 2 (Հաշվառման առանձնահատկությունները ընդհանուր հարկման կարգի դեպքում)
(pdf format )
«Հաշվապահական հաշվառման հիմունքները փոքր և միջին կազմակերպություններում» Գիրք 3 (Հաշվառման առանձնահատկությունները շրջանառության հարկով, արտոնագրային վճարով և հաստատագրված վճարով հարկման կարգերի դեպքում)
(pdf format )
«Հաշվապահական հաշվառման ձեռնարկ» Գիրք 1 (Հիմնական միջոցներ)
(pdf format )
«Հաշվապահական հաշվառման ձեռնարկ» Գիրք 2 (Վարձակալություն)
(pdf format )
«Հաշվապահական հաշվառման ձեռնարկ» Գիրք 3 (Արտարժույթ. Պետական շնորհներ և պետական օգնություն)
(pdf format )
«Հաշվապահի համառոտ ուղեցույց»
Հատոր 1

(pdf format )
Հաշվապահի համառոտ ուղեցույց
Հատոր 2
(pdf format )
«Հաշվապահի համառոտ ուղեցույց»
Հատոր 3

(pdf format )
«Հաշվապահի համառոտ ուղեցույց»
Հատոր 4

(pdf format )
«Հաշվապահի համառոտ ուղեցույց»
Հատոր 5

(pdf format )
«Փաստաթղթավորում. Հաշվապահական հաշվառման վարման ձևեր»
(pdf format )
«Հաշվակահական հաշվառման դասընթաց»
(pdf format )
«Հաշվապահական հաշվառման համակարգը Հայաստանում» հատոր 1
(pdf format )
«Հաշվապահական հաշվառման վարումը փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտներում. գործնական ուղեցույց»
(pdf format )
«Հաշվապահական հաշվառման վարման առանձնահատկությունները արտադրության ոլորտի կազմակերպություններում»
(pdf format )
«Հաշվապահական հաշվառման վարման առանձնահատկությունները ծառայության ոլորտի կազմակերպություններում»
(pdf format )
«Հաշվապահական հաշվառման վարման առանձնահատկությունները առևտրի կազմակերպություններում»
(pdf format )