ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Սահմանվել է մինչեվ 2018 թվականի հունվարի 1-ը հաշվետու ժամանակաշրջաններին վերաբերող հաշվարկներով (այդ թվում՝ ճշտված) առաջացող պարտավորությունների եվ դեբետային գումարների հաշվառման կարգը

1271-N.pdf

Vacancy_Auditor.pdf

Այն հարկ վճարողները, որոնք ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ին առցանց հասանելի կդարձնեն իրենց հաշվապահական հաշվառման համակարգերը, չեն ներառվի ՊԵԿ-ի 2017-2018թթ. ստուգումների տարեկան ծրագրում:

Թվով չորս աուդիտի միջազգային փոփոխված ստանդարտների (ԱՄՍ 700, ԱՄՍ 701, ԱՄՍ 705 և ԱՄՍ 706) նախագծերը:

ISA_700_arm.doc

ISA_701_arm.doc

ISA_705_arm.docx

ISA_706-arm.doc