company1

 

ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

ԹՄ Աուդիտն վստահելի եւ հուսալի գործընկեր է մեզ համար

Պ. Հակոբյան
«Արփա-Սևան» ԲԲԸ 
Գլխավոր տնօրեն

ԹՄ Աուդիտը գերազանց աուդիտորական և խորհրդատվական ընկերություն է...

Ա.Տոնոյան
Առաջատար Բանկիր
Վերակառուցման և Զարգացման
Եվրոպական Բանկ

Ապրել և աշխատել մի ժամանակաշրջանում, երբ տեղեկատվությունը ամենաթանկ ռեսուրսն է...

Ս.Բեգլարյան
«Շեն կոնցեռն» ՓԲԸ
Նախագահ

«ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ի հետ մեր համագործակցությունը արդեն վեց տարվա պատմություն ունի...

Ա. Մկոյան
«Էլիտ Գրուպ» ՓԲԸ
Գլխավոր տնօրեն

«ԹՄ Աուդիտ»-ում հաջողությամբ համադրվում են մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների լայն անվանացանկը, մասնագետների բարձր որակավորումը, կողմնորոշումը դեպի հաճախորդը և վերջինիս պահանջները, ինչպես նաև պատասխանատվության ու պատրաստակամության բարձր աստիճանը, ինչն էլ գրավականն է մեր երկարատև ու փոխշահավետ համագործակցության:

Գ. Օկոև
«Մոր և մանկան առողջության պահպանման ԳՀԿ» ՓԲԸ
Նախագահ