ՀՏՀ

 • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

 • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

 • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
 • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Բիզնեսի գրանցում և լուծարում, տնտեսական իրավունք և աշխատանքային հարաբերություններ, ֆինանսական կայունություն և իրացվելիություն. այս և նմանատիպ այլ դեպքերում խնդիրներին պետք է նայել մասնագետի աչքերով:

Առաջարկվող ծառայությունները`

 • Կազմակերպության գրանցում,
 • Լուծարային հաշվետվությունների կազմում և լուծարում,
 • Ակտիվների և պարտավորությունների, գույքագրում և գնահատում,
 • Աշխատանքային օրենսդրության և տնտեսական իրավունքի գծով խորհրդատվություն

Որ դեպքերում են իրականացվում

 • Կազմակերպությունը ստեղծելիս, լուծարելիս,
 • Ֆինանսական վիճակը գնահատելիս,
 • Աշխատանքային օրենսդրությանը և տնտեսական իրավունքին առնչվող խրթին հարցերում չկողմնորոշվելիս,
 • Նոր ձեռնարկումներ իրականացնելիս

Ինչու ԹՄ

 • Մեծ փորձառություն 2000թ-ից սկսած,
 • Որակավորված, հեղինակավոր մասնագետներ,
 • Հաճախորդների կայուն բազա: