ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

11.05.2021թ․ Թաթուլ Մովսիսյանը ընտրվել է Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատի նախագահ։

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատի ընդհանուր ժողովը ընտրեց Պալատի խորհուրդ՝ 15 անդամով և վերստուգիչ հանձնաժողով՝ 5 անդամով։

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ հասարակական կազմակերպության (այսուհետ՝ Պալատ) կանոնադրության  13.9 կետի համաձայն Պալատի խորհուրդը ս/թ մայիսի 1-ին տեղի է ունենալու Պալատի հերթական ընդհանուր ժողովը` անդամ աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ֆիզիկապես համատեղ հավաքի ձևով:

Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիան վերակազմակերպվել է որպես Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ։
Պալատը հավատարմագրվել է որպես Մասնագիտացված կառույց՝ համաձայն «Հանրային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի։