ՀՏՀ

 • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

 • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

 • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
 • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Սկսնակ և գործող մասնագետների պատրաստման և վերապատրաստման գործընթացը` նորությունները տեղայնացնելու և լճացումից խուսափելու ամենարդյունավետ միջոցն է:

Առաջարկվող ծառայությունները`

 • Սկսնակ հաշվապահների ուսուցում,
 • ՖՀՄՍ-ների դասընթացներ

Որ դեպքերում են իրականացվում

 • Հաշվապահի կամ աուդիտորի "ճանապարհով" քայլելու նկատառումով,
 • Տեսական գիտելիքներ և գործնական փորձ ձեռք բերելու նպատակով,
 • Առկա գիտելիքները թարմացնելու և նորություններին իրազեկվելու նպատակով,
 • Մշտապես մասնագիտական լավ “մարզավիճակում” գտնվելու նպատակով:

Ինչու ԹՄ

 • Ուսուցողական մասնագիտացված կենտրոնի առկայություն,
 • Շրջանավարտների արձագանքներ,
 • Աչքի ընկած շրջանավարտներին աշխատանքով ապահովում,
 • Դասախոսությունների հսկայական փորձառություն
 • Մի քանի տասնյակ մասնագիտական գրքերի հեղինակում: