ՀՏՀ

 • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

 • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

 • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
 • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

ՀՀ հարկային համակարգը աչքի է ընկնում իր խրթինությամբ և փոփոխությունների նկատմամբ խիստ հակվածությամբ, ինչը բիզնեսի համար այս ոլորտը դարձնում է առավել ռիսկային, իսկ դրա կառավարումը` օրակարգային:

Առաջարկվող ծառայությունները`

 • Հարկային օրենսդրության վերաբերյալ խորհրդատվություն,
 • Հարկերի և այլ պարտադիր վճարների հաշվարկում, վճարումների և մնացորդների ստուգում, ճշգրտում, հաշվետվությունների (հաշվարկների) պատրաստում,
 • Առանձին գործարքների (պայմանագրերի) հարկային հետևանքների հաշվառում և արտացոլում հարկային հաշվետվություններում (հաշվարկներում):

Որ դեպքերում են իրականացվում

 • Ֆինանսական տարվա սկզբում հարկային փոփոխությունների փաթեթը հրապարակվելուց հետո,
 • Ֆինանսական տարվա ավարտին` հարկային ռիսկերը գնահատելիս,
 • Կազմակերպության համար մշտական բնույթ չկրող գործարքներ իրականացնելիս,

Ինչու ԹՄ

 • Ուղղակի մասնակցություն իրավական ակտերի մշակմանը և փորձաքննության իրականացմանը
 • Հարկ վճարողների պարզեցված ուղեցույցների հեղինակում և համահեղինակում
 • 0 ռիսկերի (ներառյալ` հարկային) պրակտիկա
 • Հսկայական փորձառություն 1997թ-ից սկսած,
 • Որակավորված, հեղինակավոր մասնագետներ,
 • Հաճախորդների մեծ բազա: