ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Vacancy_Auditor.pdf

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հրապարակել է հարկային մարմնի կողմից 2018 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար պլանավորված ստուգումների ցանկը :

Vacancy_Auditor.pdf

ՀՀ կառավարության 1121-Ն որոշմամբ հրապարակվլե են նոր (փոփոխված) ԱՄՍ-ներ՝ ԱՄՍ 260, ԱՄՍ 570, ԱՄՍ 700, ԱՄՍ 701, ԱՄՍ 705, ԱՄՍ 706: