Հոդվածների ցուցակագիր

Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտները (ՖՀՄՍ-ները) Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհրդի (ՀՀՄՍԽ) կողմից ընդունված ստանդարտներն են, որոնց նպատակն է ամբողջ աշխարհում ներդաշնակեցնել հաշվապահական հաշվառման կանոնները:

 

 

Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

 

ՀՀՄՍԽ-ն անկախ հաշվապահական ստանդարտների ընդունող մարմին է:
Կենտրոնակայանը գտնվում է Լոնդոնում:
ՀՀՄՍԽ բաղկացած է տարբեր երկրներ ներկայացնող 14 անդամից: Ստանդարտի, նախնական նախագծի կամ ստանդարտի մեկնաբանության հրապարակման համար անհրաժեշտ է, որ կողմ քվեարկեն ՀՀՄՍԽ-ի 14 անդամներից առնվազն 8-ը:

Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

ՀՀՄՍԿ-ն հիմնադրվել է 1973թ.: Նախկինում հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտները (ՀՀՄՍ) թողարկվում էին ՀՀՄՍԿ-ի կողմից:
2001թ.-ից սկսած նոր սահմանված ստանդարտները հայտնի դարձան արդեն որպես ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ) և թողարկվեցին Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհրդի կողմից (IASB):

 

Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

 

 

   

 

ՀՀՄՍԿ հիմնադրամի հոգեբարձուներ

 

     

 

Ստանդարտների գծով խորհրդակցական հանձնաժողով (ՍԽՀ)

 

 

 

ՀՀՄՍԽ (Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների Խորհուրդ)

 

     
   

 

Ֆինանսական հաշվետվությունների մեկնաբանությունների միջազգային կոմիտե (ՖՀՄՍՄԿ)

 

 

Հիմնադրամը ֆինանսավորվում է խոշոր աուդիտորական, հաշվապահական ընկերությունների, մասնավոր ֆինանսական հաստատությունների, բանկերի, արդյունաբերական ընկերությունների, այլ միջազգային և մասնագիտական կազմակերպությունների ներդրումներով: