ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության պատվերով «ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ն իրականացնում է Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության ոլորտների կարգավորման և վերահսկողության նոր համակարգի ներդրմանն օժանդակող իրավական ակտերի մշակման աշխատանքները:

«ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն` Թաթուլ Մովսիսյանի հեղինակությամբ, լույս է տեսել նոր գիրք` «Հաշվապահական հաշվառում»:

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության պատվերով «ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ն իրականացնում է Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության ոլորտների կարգավորման և վերահսկողության նոր համակարգի ներդրմանն օժանդակող իրավական ակտերի մշակման աշխատանքները:

Երևանի պետական համալսարանը և «ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ն հայտարարում են գործնական հաշվապահության ուսուցման վեցամսյա դասընթացի մեկնարկ: