ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Հաշվապահական գրականությունը համալրվեց ևս մեկ գրքով: Վերջերս Թաթուլ Մովսիսյանը ներկայացրեց իր «Հաշվապահական հաշվառում» աշխատությունը, որը շատ սպասված էր հեղինակի գործընկերների կողմից, քանի որ գիտակրթական հաստատություններում արդիական հաշվապահության վերաբերյալ նյութերի ու գրականության խիստ կարիք կա: 

 Tatul_Movsisyan.pdf

Հաշվապահական գրականությունը համալրվեց ևս մեկ գրքով: Վերջերս Թաթուլ Մովսիսյանը ներկայացրեց իր «Հաշվապահական հաշվառում» աշխատությունը, որը շատ սպասված էր հեղինակի գործընկերների կողմից, քանի որ գիտակրթական հաստատություններում արդիական հաշվապահության վերաբերյալ նյութերի ու գրականության խիստ կարիք կա: 

 Tatul_Movsisyan.pdf

«Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքում կատարվել է փոփոխություններ և լրացումներ, մասնավորապես ավելացվել է ընտանեկան ձեռնարկատիրության հարկման ինստիտուտը:

«Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում կատարվել է փոփոխություն, ըստ որի 2015 թ.-ի հունվարի մեկից սկսած անհատ ձեռնարկատեր եւ (կամ) նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձի անշարժ գույքի վարձակալությունից ստացված եկամուտների հանրագումարն ընթացիկ տարում 58.35 մլն դրամը գերազանցելու դեպքում գերազանցող մասից հարկ վճարողի կողմից տարեկան հաշվարկվում է եկամտային հարկ 10 տոկոս դրույքաչափով` հաշվի չառնելով սույն օրենքով սահմանված նվազեցումները եւ հարկային գործակալի միջոցով հաշվարկված ու պահված հարկի գումարները, իսկ հարկային գործակալ չհանդիսացող անձանցից եկամուտներ ստանալու դեպքում՝ հաշվի չառնելով սույն օրենքով սահմանված նվազեցումները եւ ֆիզիկական անձի կողմից գույքի վարձակալությունից ստացված եկամուտներից ինքնուրույնաբար հաշվարկված հարկի գումարները: