ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Գրքեր
16

«Հաշվապահական հաշվառում» /2-րդ լրամշակված հրատարակություն/-2020թ. սեպտեմբեր/

(pdf format )

4

«Հաշվապահական հաշվառում»

_(pdf format )

1

«Հաշվապահական հաշվառման հիմունքները փոքր և միջին կազմակերպություններում»
Գիրք 1 (ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ-ի և հաշվային պլանի ուղեցույց)

_(pdf format )

2-2

«Հաշվապահական հաշվառման հիմունքները փոքր և միջին կազմակերպություններում»
Գիրք 2 (Հաշվառման առանձնահատկությունները ընդհանուր հարկման կարգի դեպքում)

_(pdf format )


3

«Հաշվապահական հաշվառման հիմունքները փոքր և միջին կազմակերպություններում»
Գիրք 3 (Հաշվառման առանձնահատկությունները շրջանառության հարկով, արտոնագրային վճարով և հաստատագրված վճարով հարկման կարգերի դեպքում)

_(pdf format )

«Հաշվապահական հաշվառման ձեռնարկ»
Գիրք 1 (Հիմնական միջոցներ)
(pdf format )

«Հաշվապահական հաշվառման ձեռնարկ»
Գիրք 2 (Վարձակալություն)
(pdf format )
«Հաշվապահական հաշվառման ձեռնարկ»
Գիրք 3 (Արտարժույթ. Պետական շնորհներ և պետական օգնություն)
(pdf format )

«Հաշվապահի համառոտ ուղեցույց»
Հատոր 1
(pdf format )
Հաշվապահի համառոտ ուղեցույց
Հատոր 2
(pdf format )
«Հաշվապահի համառոտ ուղեցույց»
Հատոր 3
(pdf format )
«Հաշվապահի համառոտ ուղեցույց»
Հատոր 4
pdf format )
«Հաշվապահի համառոտ ուղեցույց»
Հատոր 5
(pdf format )

«Փաստաթղթավորում.
Հաշվապահական հաշվառման վարման ձևեր»
(pdf format )
«Հաշվակահական հաշվառման դասընթաց» pdf format )
«Հաշվապահական հաշվառման համակարգը Հայաստանում» հատոր 1 (pdf format )
«Հաշվապահական հաշվառման վարումը փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտներում. գործնական ուղեցույց» (pdf format )
«Հաշվապահական հաշվառման վարման առանձնահատկությունները արտադրության ոլորտի կազմակերպություններում» (pdf format )
«Հաշվապահական հաշվառման վարման առանձնահատկությունները ծառայության ոլորտի կազմակերպություններում» (pdf format )
«Հաշվապահական հաշվառման վարման առանձնահատկությունները առևտրի կազմակերպություններում» (pdf format )
 
© 2021 TM Audit CJSC.

ՀՀ, ք.Երևան,
Պ․Սևակ 8,
հեռ.՝ (374 60) 60-70-80, 60-71-81
էլ. փոստ՝ info@tmaudit.am
«ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 1997թ.: Այն Հայաստանի առաջատար աուդիտորական խորհրդատվական ընկերություններից է: Ընկերությունը բարձրակարգ մասնագիտական ծառայություններ է մատուցում միջազգային և տեղական բազմաթիվ ընկերությունների ու կազմակերպությունների: ԹՄ Աուդիտը մշտապես կիրառում է նոր մեթոդներ, մոտեցումներ, տեխնոլոգիաներ, ակտիվորեն մասնակցում է հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության համակարգերի բարեփոխմանն ուղղված ծրագրերին, որն էլ թույլ է տալիս առաջարկել ժամանակի պահանջներին համապատասխան ծառայություններ: