ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիան վերակազմակերպվել է որպես Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ։
Պալատը հավատարմագրվել է որպես Մասնագիտացված կառույց՝ համաձայն «Հանրային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի։