ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

ՀՀ ՊԵԿ հրապարակել է հարկային մարմնի կողմից
2022 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2023 թվականի հուլիսի 1-ն
ընկած ժամանակահատվածի համար պլանավորված ստուգումների ցանկը:

ck_hhpek_2022_2023_inspection_plan