ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Նոր ՖՀՄՍ-ներ
ՀՀ կառավարության 1848-Ն որոշմամբ հրապարակվել են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտները:
ՀՀ կառավարության 1848-Ն որոշում


Նոր ԱՄՍ-ներ
ՀՀ կառավարության 1723-Ն որոշմամբ հրապարակվել են Աուդիտի, դիտարկման առաջադրանքների, հարակից ծառայությունների և որակի հսկողության միջազգային ստանդարտները:
ՀՀ կառավարության 1723-Ն որոշում