ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

ՀՀ ՊԵԿ հրապարակել է հարկային մարմնի կողմից
2021 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1-ն
ընկած ժամանակահատվածի համար պլանավորված ստուգումների ցանկը:

ck_hhpek_2021_2022_inspection_plan

11.05.2021թ․ Թաթուլ Մովսիսյանը ընտրվել է Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատի նախագահ։

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատի ընդհանուր ժողովը ընտրեց Պալատի խորհուրդ՝ 15 անդամով և վերստուգիչ հանձնաժողով՝ 5 անդամով։

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ հասարակական կազմակերպության (այսուհետ՝ Պալատ) կանոնադրության  13.9 կետի համաձայն Պալատի խորհուրդը ս/թ մայիսի 1-ին տեղի է ունենալու Պալատի հերթական ընդհանուր ժողովը` անդամ աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների ֆիզիկապես համատեղ հավաքի ձևով: