FAQ

  • What is IFRS?

  • What is International Accounting Standards Board (IASB)?

  • What is the structure of  IASC  foundation?

  • How widespread is the adoption of IFRS around the world?

  • What is the International Accounting Standards Committee (IASC)?

  • What is the IFAC?

more »

Ուրախությամբ տեղեկացնում ենք, որ միջազգային համագործակցության շրջանակներում գրանցվել է Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատի (այսուհետ՝ Պալատ) հերթական՝ չափազանց սպասված և կարևոր հաջողություններից մեկը․ ACCA-ի  կողմից բավարարվել է Պալատի ներկայացրած հայտը՝ որակավորման ծրագրի քննությունների մասնակիցներին ACCA-ի քննություններից ազատումներ շնորհելու վերաբերյալ: Սույն ձեռքբերման առիթով շնորհավորում ենք բոլորին:

Մասնավորապես ազատումներ շնորհվում են 01.01.2022թ.-ից մինչև 31.12.2026թ. Պալատի որակավորման ծրագրի շրջանավարտներին ACCA հետևյալ առարկաների քննություններից.

N Առարկայի անվանումը

(հայերեն)

Առարկայի անվանումը

(անգլերեն)

1 Բիզնես տեխնոլոգիաներ Business Technologies
2 Կառավարչական հաշվառում Management Accounting
3 Ֆինանսական հաշվառում Financial Accounting
4 Կորպորատիվ և տնտեսական իրավունք Corporate and Business Law
5 Հարկեր Taxation
6 Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում Financial Reporting
7 Աուդիտ և հավաստիացում Audit and Assurance
8 Ֆինանսների կառավարում Financial Management

Տեղեկացնում ենք նաև ազատումները շնորհվում են նաև Պալատի որակավորման ծրագրի առանձին քննությունները հաջողությամբ հանձնած մասնակիցներին հետևյալ ձևաչափով.

ACCA առարկայի անվանումը Պալատի որակավորման ծրագրի առարկայի անվանումը
Ֆինանսական հաշվառում Ֆինանսական հաշվառման հիմունքներ
Կառավարչական հաշվառում Ֆինանսական տեղեկատվություն կառավարման համար
Կորպորատիվ և տնտեսական իրավունք Իրավագիտության հիմունքներ
Հարկեր ՀՀ հարկային օրենսդրություն
Ֆինանսների կառավարում Ֆինանսական կառավարում և վերահսկողություն
Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում
Աուդիտ և հավաստիացում Աուդիտ և ներքին վերահսկողություն

Մասնագիտության հեղինակության բարձրացման ճանապարհին ամրագրված այս հաղթանակին նախորդել է ACCA-ի հետ բանակցությունների տևական  վարման, ACCA-ի որակավորման և բազմաթիվ այլ չափանիշներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթերի փաթեթի պատրաստման ու 2021թ․-ին  համապատասխան հայտի ներկայացման պատասխանատու գործընթացը։

Մեկ անգամ ևս շնորհավորում ենք և մաղթում  առաջընթաց ու հաղթանակներ պրոֆեսիայի զարգացման և կատարելագործման ճանապարհին։