ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության պատվերով «ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ն իրականացնում է Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության ոլորտների կարգավորման և վերահսկողության նոր համակարգի ներդրմանն օժանդակող իրավական ակտերի մշակման աշխատանքները:

Նախատեսված է ՀՀ-ում եռաստիճան կարգավորման համակարգ ունենալու հայեցակարգ՝ հետևյալ մարմինների` օրենքով ամրագրված գործառույթներով`

  • ՀՀ ֆինանսների նախարարություն՝ որպես աուդիտորական ծառայությունների լիցենզավորող մարմին,
  • Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների պալատ` օրենքով ստեղծված մասնագիտացված կառույց` կարգավորողի հիմնական գործառույթներով,
  • Հանրային վերահսկողության խորհուրդ` կոլեգիալ մարմին` օժտված հաշվապահական հաշվառման, աուդիտորական գործունեության նկատմամբ վերահսկողության գործառույթներով: