ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Հաշվետվություններ

ԹՄ Աուդիտ 2017 Աուդիտի ենթարկված անձանց ցանկը

(pdf ֆորմատ )

ԹՄ Աուդիտ 2017 Ֆին. հաշվետվություններ

(pdf ֆորմատ )

ԹՄ Աուդիտ 2016 Աուդիտի ենթարկված անձանց ցանկը

(pdf ֆորմատ )

ԹՄ Աուդիտ 2016 Ֆին. հաշվետվություններ

(pdf ֆորմատ )

ԹՄ Աուդիտ 2015 Աուդիտի ենթարկված անձանց ցանկը

(pdf ֆորմատ )

ԹՄ Աուդիտ 2015 Ֆին. հաշվետվություններ

(pdf ֆորմատ )

ԹՄ Աուդիտ 2014 Աուդիտի ենթարկված անձանց ցանկը

(pdf ֆորմատ )

ԹՄ Աուդիտ 2014 Ֆին. հաշվետվություններ

(pdf ֆորմատ )

ԹՄ Աուդիտ 2013 Աուդիտի ենթարկված անձանց ցանկը

(pdf ֆորմատ )

ԹՄ Աուդիտ 2013 Ֆին. հաշվետվություններ

(pdf ֆորմատ )

ԹՄ Աուդիտ 2012 Աուդիտի ենթարկված անձանց ցանկը

 (pdf ֆորմատ )

ԹՄ Աուդիտ 2012 Ֆին. հաշվետվություններ (pdf ֆորմատ )
ԹՄ Աուդիտ 2011 Աուդիտի ենթարկված անձանց ցանկը (pdf ֆորմատ )
ԹՄ Աուդիտ 2011 Ֆին. հաշվետվություններ (pdf ֆորմատ )
 
© 2018 TM Audit CJSC.

ՀՀ, ք.Երևան,
Պ․Սևակ 8,
հեռ.՝ (374 60) 60-70-80, 60-71-81
էլ. փոստ՝ info@tmaudit.am
«ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 1997թ.: Այն Հայաստանի առաջատար աուդիտորական խորհրդատվական ընկերություններից է: Ընկերությունը բարձրակարգ մասնագիտական ծառայություններ է մատուցում միջազգային և տեղական բազմաթիվ ընկերությունների ու կազմակերպությունների: ԹՄ Աուդիտը մշտապես կիրառում է նոր մեթոդներ, մոտեցումներ, տեխնոլոգիաներ, ակտիվորեն մասնակցում է հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության համակարգերի բարեփոխմանն ուղղված ծրագրերին, որն էլ թույլ է տալիս առաջարկել ժամանակի պահանջներին համապատասխան ծառայություններ: