ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Հաշվետվություններ

TM Audit 2020 Audit Clients

(pdf ֆորմատ )

TM Audit 2020 Financial Statements

(pdf ֆորմատ )

TM Audit 2019 Audit Clients

(pdf ֆորմատ )

TM Audit 2019 Financial Statements

(pdf ֆորմատ )

TM Audit 2018 Audit Clients

(pdf ֆորմատ )

TM Audit 2018 Financial Statements

(pdf ֆորմատ )

TM Audit 2017 Audit Clients

(pdf ֆորմատ )

TM Audit 2017 Financial Statements

(pdf ֆորմատ )

TM Audit 2016 Audit Clients

(pdf ֆորմատ )

TM Audit 2016 Financial Statements

(pdf ֆորմատ )

TM Audit 2015 Audit Clients

(pdf ֆորմատ )

TM Audit 2015 Financial Statements

(pdf ֆորմատ )

TM Audit 2013 Audit Clients

(pdf ֆորմատ )

TM Audit 2013 Financial Statements

(pdf ֆորմատ )

TM Audit 2012 Audit Clients (pdf ֆորմատ )
TM Audit 2012 Financial Statements (pdf ֆորմատ )
TM Audit 2011 Audit Clients (pdf ֆորմատ )
TM Audit 2011 Financial Statements (pdf ֆորմատ )
 
© 2021 TM Audit CJSC.

ՀՀ, ք.Երևան,
Պ․Սևակ 8,
հեռ.՝ (374 60) 60-70-80, 60-71-81
էլ. փոստ՝ info@tmaudit.am
«ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 1997թ.: Այն Հայաստանի առաջատար աուդիտորական խորհրդատվական ընկերություններից է: Ընկերությունը բարձրակարգ մասնագիտական ծառայություններ է մատուցում միջազգային և տեղական բազմաթիվ ընկերությունների ու կազմակերպությունների: ԹՄ Աուդիտը մշտապես կիրառում է նոր մեթոդներ, մոտեցումներ, տեխնոլոգիաներ, ակտիվորեն մասնակցում է հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության համակարգերի բարեփոխմանն ուղղված ծրագրերին, որն էլ թույլ է տալիս առաջարկել ժամանակի պահանջներին համապատասխան ծառայություններ: