ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Հոդվածներ
Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման
նոր հաշվային պլանի հիմնական առանձնահատկությունները
(pdf format )
Կոմիսիոն հիմունքով վաճառքի հանձնված արտադրանքի և ապրանքների հաշվառումը (pdf format )
Կապակցված կողմերի կանոնադրական կապիտալում ոչ ընթացիկ ներդրումների հաշվառումը (pdf format )
Էական սխալների հաշվառումը (pdf format )
Հիմնական միջոցների հաշվառումը (pdf format )
Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (pdf format )
Բաժնետիրական ընկերությունների կանոնադրական կապիտալի հաշվառումը (pdf format )
Չկապակցված կողմերում ոչ ընթացիկ ներդրումների հաշվառումը (pdf format )
Մանրածախ առևտրում հաշվապահական հաշվառման առանձնահատկությունները (pdf format )
Բյուջեի հետ հաշվարկների հաշվառումը (pdf format )
Ֆինանսական և հարկային հաշվառումների տարբերությունները (pdf format )
Ֆինանսական հաշվետվությունների նոր,6-րդ, տարրը

(pdf format )

 
© 2021 TM Audit CJSC.

ՀՀ, ք.Երևան,
Պ․Սևակ 8,
հեռ.՝ (374 60) 60-70-80, 60-71-81
էլ. փոստ՝ info@tmaudit.am
«ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 1997թ.: Այն Հայաստանի առաջատար աուդիտորական խորհրդատվական ընկերություններից է: Ընկերությունը բարձրակարգ մասնագիտական ծառայություններ է մատուցում միջազգային և տեղական բազմաթիվ ընկերությունների ու կազմակերպությունների: ԹՄ Աուդիտը մշտապես կիրառում է նոր մեթոդներ, մոտեցումներ, տեխնոլոգիաներ, ակտիվորեն մասնակցում է հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության համակարգերի բարեփոխմանն ուղղված ծրագրերին, որն էլ թույլ է տալիս առաջարկել ժամանակի պահանջներին համապատասխան ծառայություններ: