ՀՏՀ

 • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

 • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

 • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
 • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Աջակցություն մասնագետներին

ԹՄ Աուդիտը մշտապես կարևորում է մասնագետների որակավորման և իրազեկման մակարդակի բարձրացումը:

Դրան են միտված Ընկերության կողմից

Մասնագիտական գրականություն

Ընկերության աշխատակիցները հեղինակներ և համահեղինակներ են հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին նվիրված ավելի քան երկու տասնյակ գրքերի ու հոդվածների:

Այդ մասնագիտական գրականության մեծ մասը դարձել է սեղանի գիրք` մասնագետների համար, և դասագիրք` ուսանողների ու սկսնակ մասնագետների համար:

Նրանք խմբագրել ու փորձաքննության են ենթարկել նաև մեծաթիվ մասնագիտական գրականություն:

Վերապատրաստում

1998թ. սկսած Ընկերությունը իրականացրել է մեծ պահանջարկ վայելող մի քանի տասնյակ վերապատրաստման դասընթացներ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, մասնագիտացված կառույցներում ու կազմակերպություններում:

Դասընթացներին մասնակցել են մի քանի հազար ունկնդիրներ` հաշվապահներ, աուդիտորներ, դասախոսներ, ֆինանսահաշվային ոլորտի աշխատողներ, կազմակերպությունների ղեկավարներ:

Թաթուլ Մովսիսյանի` Երիտասարդների աջակցության կենտրոն

Մանագետների պատրաստման և վերապատրաստման ոլորտում Ընկերության ծավալած գործունեության տրամաբանական զարգացումները տարան նրան, որ 2008թ.-ին ստեղծվեց Թաթուլ Մովսիսյանի` Երիտասարդների աջակցության կենտրոնը: Կենտրոնի գործունեությունը նպատակաուղղված է երիտասարդ ու սկսնակ մասնագետներին համակողմանի աջակցության տրամադրմանը:  
Մասնավորապես`
 • սկսնակների համար դասընթացների իրականացում,
 • տեսական գիտելիքների և գործնական փորձի փոխանցում,
 • Ընկերությունում կամ նրա հաճախորդների մոտ աշխատանքի տեղավորում, 
 • պրակտիկ աշխատանքում առաջացած հարցերի վերաբերյալ մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրում
 • ուղորդում` քայլերի հաջորդականության մեջ կողմնորոշման հարցում:
 
© 2021 TM Audit CJSC.

ՀՀ, ք.Երևան,
Պ․Սևակ 8,
հեռ.՝ (374 60) 60-70-80, 60-71-81
էլ. փոստ՝ info@tmaudit.am
«ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 1997թ.: Այն Հայաստանի առաջատար աուդիտորական խորհրդատվական ընկերություններից է: Ընկերությունը բարձրակարգ մասնագիտական ծառայություններ է մատուցում միջազգային և տեղական բազմաթիվ ընկերությունների ու կազմակերպությունների: ԹՄ Աուդիտը մշտապես կիրառում է նոր մեթոդներ, մոտեցումներ, տեխնոլոգիաներ, ակտիվորեն մասնակցում է հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության համակարգերի բարեփոխմանն ուղղված ծրագրերին, որն էլ թույլ է տալիս առաջարկել ժամանակի պահանջներին համապատասխան ծառայություններ: