ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Ղեկավար անձնակազմ

tatul_movsisyan

Թաթուլ Մովսիսյան

Թաթուլ Մովսիսյանը ԹՄ Աուդիտի հիմնադիրն է և գլխավոր տնօրենը:  Ունենալով ավելի քան 25 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ` նա անմիջական մասնակցություն է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության համակարգերի բարեփոխումներին:

Նա մեծ ներդրում է ունեցել ազգային հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների, հաշվապահական հաշվառման օրենքի, հաշվային պլանի և ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթի, ինչպես նաև Հայաստանում հաշվապահական հաշվառման, աուդիտի, հարկային ոլորտները կարգավորող բազմաթիվ իրավական ակտերի մշակման և ընդունման գործում:

2009թ նա ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերեց  ՖՀՄՍ-ների պաշտոնական թարգմանության գործընթացին` հանդիսանալով թարգմանության վերանայման հանձնաժողովի փորձագետ:

Պարոն Մովսիսյանի ղեկավարությամբ, 1997թ.-ի հիմնադրումից ի վեր ԹՄ Աուդիտը ծառայություններ է մատուցել միջազգային և տեղական ընկերությունների, տնտեսության տարբեր ոլորտների` այդ թվում` արտադրության, էներգետիկայի, տրանսպորտի, շինարարության, առևտրի, ավիացիայի, առողջապահության, կրթության, ապահովագրության և ֆինանսական հաստատությունների:
Այս կարևոր աշխատանքը հանգեցրեց Հայաստանում գործող հարյուրավոր ընկերությունների ընդլայնված կորպորատիվ կառավարման, թափանցիկության, արդյունավետության, ավելի լավ ֆինանսական և հարկային կառավարման: 

Պրն. Մովսիսյանը 1997թ-ից Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայի (ՀՀԱԱ) հիմնադիր անդամ է:  Տարբեր տարիներին հանդիսացել է IFAC-ի (Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն) փորձագետ, ՀՀԱԱ հաշվապահական հաշվառման հանձնաժողովի նախագահ, ՀՀԱԱ-ի խորհրդի, ՀՀ-ում հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական ոլորտների բարեփոխումների հանձնաժողովի,  ՀՀ-ում հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության համակարգերի բարեփոխումների միջգերատեսչական հանձնաժողովի, Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվապահների որակավորման հանձնաժողովի, Հաշվապահության ուսուցման միջազգային կենտրոնի մագիստրատուրայի ավարտական քննական հանձնաժողովի անդամ:

20 մասնագիտական, ուսումնամեթոդական գրքերի և մի քանի տասնյակ գիտական հոդվածների հեղինակ է:

Նա վարել է դասախոսություններ և իրականացրել դասընթացներ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտացված կառույցների հազարավոր  մասնագետների և ուսանողների համար: Թաթուլ Մովսիսյանի` Երիտասարդների աջակցման կենտրոնը հիմնադրվել է  2008թ.-ին, որպեսզի աջակցի տաղանդավոր երիտասարդներին` կառուցելու իրենց մասնագիտական ուղին` որպես հաշվապահ:

Նախքան ԹՄ Աուդիտի հիմադրելը պրն. Մովսիսյանը աշխատել է մի քանի խոշոր շինարարական և արդյունաբերական ընկերություններում, որպես ֆինանսական տնօրեն և/կամ գլխավոր հաշվապահ:

Ստացել է ինժեներ-տնտեսագետի դիպլոմ` ավարտելով Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը:

1997թ.-ին ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ստացել է աուդիտորի որակավորում:


 
© 2021 TM Audit CJSC.

ՀՀ, ք.Երևան,
Պ․Սևակ 8,
հեռ.՝ (374 60) 60-70-80, 60-71-81
էլ. փոստ՝ info@tmaudit.am
«ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 1997թ.: Այն Հայաստանի առաջատար աուդիտորական խորհրդատվական ընկերություններից է: Ընկերությունը բարձրակարգ մասնագիտական ծառայություններ է մատուցում միջազգային և տեղական բազմաթիվ ընկերությունների ու կազմակերպությունների: ԹՄ Աուդիտը մշտապես կիրառում է նոր մեթոդներ, մոտեցումներ, տեխնոլոգիաներ, ակտիվորեն մասնակցում է հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության համակարգերի բարեփոխմանն ուղղված ծրագրերին, որն էլ թույլ է տալիս առաջարկել ժամանակի պահանջներին համապատասխան ծառայություններ: