ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

ՀՀ Ազգային ժողովը ընդունել է օրենքներ «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին̀` ՀՕ-80-Ն առ 09.07.2013թ., ՀՕ-66-Ն առ 02.07.2013թ.:

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի 19.06.2013 N 272-Ն հրամանով հաստատվել է համատեղ գործունեության վերաբերյալ հայտարարության ձևը:

 (pdf format )

 (pdf format )