ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

 (pdf format )

Հաստատվել է շահութահարկի հաշվարկի նոր ձևը և դրա լրացման կարգը։

ՀՀ Ազգային ժողովում տեղի ունեցան «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի և «Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծերի վերաբերյալ հանրային լսումներ։

 (pdf format )

 (pdf format )

Հրապարկվել է հարկային օրենսգիրքը