ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Թաթուլ Մովսիսյանը ԵԱՏՄ աուդիտորների ԽՄ նախագահության նախագահ

Թաթուլ Մովսիսյանը ԵԱՏՄ աուդիտորների ԽՄ նախագահության նախագահ

15 փետրվարի 2023 թ

Ս․թ․ փետրվարի 15-ին տեղի ունեցավ Եվրասիական Տնտեսական Միության աուդիտորների Խորհրդատվական մարմնի նախագահության նիստը։

ԵԱՏՄ աուդիտորների խորհրդատվական մարմնի անդամ են հանդիսանում ԵԱՏՄ բոլոր երկրների մասնագիտացված (պրոֆեսիոնալ) կառույցները։

ԵԱՏՄ երկրների կողմից ստորագրվել է Աուդիտորական գործունեության իրականացման համաձայնագիր, որի շրջանակներում ԵԱՏՄ երկրներում ձևավորվում է աուդիտորական ծառայությունների միասնական շուկա։

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը ներկայացնում էր Պալատի նախագահ Թաթուլ Մովսիսյանը։ Նախագահության նիստին մասնակցում էին նաև Պալատի խորհրդի անդամ Արթուր Հարությունյանը և գործադիր տնօրեն Հայկ Մնացականյանը։

Նախագահության նիստի օրակարգային հարցերի շրջանակում քննարկվեցին և ընդունվեցին որոշումներ ԵԱՏՄ աուդիտորների Խորհրդատվական մարմնի 2022թ․ գործունեության արդյունքների, ինչպես նաև հանձնաժողովների 2022թ․ գործունեության արդյունքների ու 2023թ․ գործունեության ծրագրերի վերաբերյալ:

Նախագահության նիստում միաձայն քվեարկությամբ Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատի նախագահ Թաթուլ Մովսիսյանը ընտրվեց Եվրասիական Տնտեսական Միության աուդիտորների Խորհրդատվական մարմնի նախագահության նախագահ (Председатель Президиума Консультативного Совета аудиторов ЕАЭС)։

https://caaa.am/news/thathul-movsisyaneh-yeatm-auditorneri-xm-naxagahuthyan-naxagah/