company1

 

ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

ԹՄ Աուդիտն վստահելի եւ հուսալի գործընկեր է մեզ համար: Մեր երկարատև համագործակցությունը հավաստում է, որ ընկերությունն իր աշխատանքում առաջնորդվում է ամենաբարձր մասնագիտական չափանիշներով, ունի բարձր որակավորում ունեցող անձնակազմ, ինչպես նաև ժամանակից տեխնիկական միջոցներ և համապատասխան ծրագրային կարողություններ:
Ավելին, ԹՄ Աուդիտն ունի լավ պատկերացումներ շուկայի պահանջմունքների վերաբերյալ և հաջողությամբ է կարողանում իր կողմից մատուցվող ծառայությունները հարմարեցնել գործընկեր կազմակերպությունների կարիքներին:

Պ. Հակոբյան
«Արփա-Սևան» ԲԲԸ 
Գլխավոր տնօրեն