company1

 

ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Ապրել և աշխատել մի ժամանակաշրջանում, երբ տեղեկատվությունը ամենաթանկ ռեսուրսն է, նշանակում է լիովին գիտակցել աուդիտի արժեքը ճիշտ որոշումների կայացման գործում: Այդ իմաստով` համագործակցությունը «ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ի հետ հանդիսանում է լավագույն լուծումը:

Ս.Բեգլարյան
«Շեն կոնցեռն» ՓԲԸ
Նախագահ